A number of our qualified students are working in Big 4, top MNCs and International Banks.


Varun

Prachi Sharma

Tushar Sachdeva

Hiba

Suppal

Sajan Teria

Dharindra Dutta

Nitesh Bishnoi

Janhvi

Anisha Nayyar

Anju Rama

Rythym Rana

Rohit

Sahil Pandey

Komal Preet

Kimi Sharma

Priyanka Varma

Navdeep Singh

Mohit Dhiman

Jatin kalra

Nikita

Priyanka kanwar

Ritika Sharma

Harshad A Bade

Gaurang Sharma

Gagandeep Grewal

Saranya

Shivangi

Sushma

Vikram Dogra